Over Houtrust

Over Houtrust

Wim Tomassen, directeur van Houtrust, kreeg horeca met de paplepel ingegeven. Zijn ouders runden jarenlang dorpscafé t Houteveen in Hooglanderveen. Toen de horecagelegenheid aan de Heideweg, waar de vroegere eigenaren eveneens een café runden en wekelijks dansavonden organiseerden, te koop kwam, ging Tomassen de uitdaging aan. Houtrust werd verbouwd tot restaurant met kleine zaal. Sindsdien volgden vele uitbreidingen en verbouwingen. Houtrust maakte als veelzijdig horecabedrijf naam in de regio en ver daar buiten. Hier moest men zijn als er iets te vieren viel. Vele huwelijken werden er gesloten, vele vergaderingen belegd, vele monden gevoed, vele kelen gesmeerd.
Ruim 40 jaar later beraadde Tomassen zich over zijn naderende pensioen. Zonder bedrijfsopvolging besloot hij locatie Houtrust te verkopen aan Bouw- en aannemingsbedrijf Schoonderbeek. In samenspraak met de omgeving ontwikkelt Schoonderbeek veelbelovende plannen voor realisatie van woningbouw. Houtrust blijft daarmee ook voor de toekomst een plek waar het goed toeven is. Tot het moment dat de bouw van start gaat, kreeg Tomassen de gelegenheid zijn bedrijfsactiviteiten voort te zetten. En dat is wat hij graag doet: onverminderd enthousiast gasten ontvangen.
Tijdens de coronapandemie kreeg ook Houtrust te maken met lockdowns en beperkende maatregelen. Eens te meer werd toen duidelijk dat de toegevoegde waarde van Houtrust voornamelijk ligt in de capaciteit. Sinds de heropening van de horeca werd daarom besloten alvast te stoppen met de restaurantfunctie. De focus ging sindsdien, ook in het restaurant, volledig op Gastvrijheid voor Groepen. En dat bleek een goede zet! .
Een gevoel van trots en dankbaarheid overheerst dan ook. Dankbaar voor het vertrouwen dat gasten al die jaren in Houtrust hadden, voor alle mooie momenten en succesvolle bijeenkomsten van allerlei aard en omvang.
Vergaderingen, feesten, bruiloften, buffetten, examens, condoleances, salsa-events,
Houtrust biedt tot januari 2025 arrangementen op maat voor elk gezelschap. Heeft u speciale wensen of een specifieke datum? Aarzel niet en informeer snel naar de mogelijkheden.
Bel 033-2571865 of via info@houtrust.com

Houtrust hanteert de Uniforme Voorwaarden Horeca

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing.